Преводи и легализация

Документи за легализация

Школа Магнаура се занимава с всички формалности, необходими за заверка и/или легализация с апостил на Вашите документи. Легализацията се извършва от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

Преводни услуги и цени

Школа Магнаура извършва официални преводи на документи и книжа от български на чужди езици и обратно. Фирмата е оторизирана за тази услуга от Министерство на външните работи.

Сертификация по EN 15038:2006

Школа Магнаура е сертифициран доставчик на преводачески услуги за извършване на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване в Министерството на външните работи.