ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ФИНАЛЕН ИЗПИТ

Индивидуалното обучение е удобен и максимално ефективен вариант, съобразен с вашето свободно време, нивото и индивидуалното ви темпо на учене. В зависимост от конкретните ви нужди и целите, които си поставяте, преподавателите на Магнаура подбират най-подходящата учебна система и схема на работа за вас.

Предимства на индивидуалното обучение:
- занятията се провеждат в удобно за вас време 
- възможност за променяне на дните и часовете на занятията от седмица за седмица
- обучението е изцяло съобразено с темпото ви на учене и усвояване 
- специално разработена програма за вашите нужди и цели
- до 60 % по-кратки срокове за усвояване на материала спрямо нужните учебни часове за група 
- възможност за работа само на един компонент – разговор, граматика, специализирана лексика

1_individualno
Консултиране:
Предлагаме индивидуални консултации :
• за включване в група на вече започнал курс
• за преодоляване на конкретни пропуски в усвояването на учебния материал в училище по всички предмети
• за явяване на интервю
• за опресняване на езикови знания
• за употреба на специфична лексика на чужд език
3_sertifikati
Сертифициране:
В Магнаура имате възможност да сертифицирате вашите знания по предлаганите в школата учебни дисциплини без да се включвате в курс. Необходимо е единствено:
- да уговорите в офиса час за изпит
- да положите  успешно  финален  изпит  за  съответното  ниво  с  не  по-малко от 60% успеваемост
- да заплатите такса за сертифициране

Финален изпит:
Всеки етап на обучение в школа Магнаура приключва с финален изпит. Изпита може да бъде групов или индивидуален. След успешното му полагане се издава сертификат по Европейската рамка, отразяващ хорариум, успех и ниво.

 2_final_exam_01