РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ

• Сертификат за преводи по стандарт EN 15038:2006

 certificate_640

• Удостоверение за сключен договор с МВнР

 


• Удостоверение за администратор на лични данни

scan0007_640